Tanda Seseorang Itu Men1nggal Dvnia Dalam Husnul Khatimah

Join Telegram Islam Itu Sempurna Di Bawah

Telegram

Tanda Seseorang Itu Men1nggal Dvnia Dalam Husnul Khatimah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang di rahmati Allah, Setiap yang bernya wa pasti akan tiba aj4lnya (Surah Ali-Imran [3]: 185). Hanya saja waktu dan lokasinya adalah sebuah mis teri. Manusia tidak dapat mengetahui dan menetapkan jadual kema tian, kerana ini adalah rencana dari Allah SWT.

Kema tian pula bukanlah kejadian biasa, tapi ia adalah peristiwa besar yang menyakitkan yang ditandai dengan terputusnya hubungan antara roh dan ja sad, perubahan situasi dan adanya peralihan dari suatu alam ke alam lain.

Kema tian berlaku dengan feno mena yang beraneka ragam, secara umum boleh dibahagikan kepada dua keadaan. Pertama, mening gal dunia dalam keadaan husnul khatimah (akhir hayat yang baik).

Dan kedua, mening gal dunia dalam keadaan suul khatimah (akhir hayat yang buruk). Keadaan yang pertama menunjukkan suatu gambaran bahawa nasib yang akan dialami oleh si ma yat selepas kema tiannya akan bahagia.

Sebaliknya, keadaan yang kedua menggambarkan keburukan yang bakal dialaminya. Bagi orang yang mening gal dalam keadaan husnul khatimah mempunyai tanda-tanda tertentu yang sepatutnya diketahui oleh setiap individu, terutama kalangan umat Islam.

Tanda-tanda tersebut, di antaranya sebagai berikut. Pertama, mengucapkan kalimat tauhid (syahadah). Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah (tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, kecuali Allah SWT), maka ia masuk syurga.” (HR Abu Daud).

Kedua, dahi atau kening berpeluh. Sebuah riwayat dari Buraidah bin Hashib ra, dia berada di Khurasan. Lalu, saudaranya kembali kepadanya dalam keadaan sakit sehingga ia sempat menyaksikan kema tiannya.

Saat saudaranya mening gal dunia, ia melihat peluh keluar dari dahi, dan berkata, “Allahu Akbar”. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Mening galnya seorang Mukmin ditandai dengan peluh di dahinya.” (HR Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah).

Ketiga, mening gal dunia pada malam Jumaat atau siang harinya. Tanda ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar RA. Dia mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah seorang Muslim mening gal dunia pada hari Jumaat atau malamnya, melainkan Allah akan melindunginya dari fit nah sik sa ku bur.” (HR Tirmizi).

Keempat, ma ti syahid. Ada lima macam ma ti syahid yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni disebabkan wa bak (al-math’un), sakit perut (al-mabthun), karam atau tenggelam (al-ghariq), ditim pa tanah runtuh (shahibul hadm), dan syahid dalam pe rang di jalan Allah. (HR Bukhari dan Muslim).

Itulah di antara tanda2 mening gal dunia secara husnul khatimah yang disebutkan oleh nabi dan rasul ikutan kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mening gal dunia dalam keadaan husnul khatimah (akhir yang baik), yakni golongan yang memperoleh hakikat kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Wallahu al-Musta’an.

Sumber fb : Adam Haikal

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*