Ayat Lazim Yang Pendek, Tapi Banyak Kaifiatnya Surah Al-Kafirun

Join Telegram Islam Itu Sempurna Di Bawah

Telegram

Ayat Lazim Yang Pendek, Tapi Banyak Kaifiatnya Surah Al-Kafirun

“Qul yaaaaa ayyuhal kaafiruun”, ayat ini merupakan salah satu potongan dari surah pendek yang sering dibaca ketika solat.

Ya, surah Al-Kafirun merupakan surah ke 109 dalam Al-Qur’an yang berada dalam juz terakhir (jus Amma). Surah ini mengandungi kandungan tentang tentang tidak adanya toleransi dalam Keimanan dan Peribadahan.

Surah Al-Kafirun turun ketika kaum k4 f1r l4kn4tvllah berusaha mempengaruhi Nabi saw dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah, dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki.

Syaratnya Nabi Muhammad harus menyembah berha la yang menjadi Tuhan mereka dalam kurun wakt satu tahun. Jelas sekali saja sang Nabi Allah menolak usul kaum k4 f1r untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi.

Selain itu, surah ini juga mengajak masing-masing agama untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu. Seperti halnya dengan surah-surah lain, Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan dan manfaat jika diamalkan sehari-hari. Beberapa keutamaan dan manfaatnya surah ini adalah adalah sebagai berikut:

1. Surah Ajakan Toleransi Beragama

Surah ini merupakan surat yang sangat terkenal kerana kandungannya mengajarkan untuk bertoleransi antar umat beragama.

Agama Islam dalam kitab suci Al-Quran di perintahkan untuk menghormati penganut agama lain. Seperti dalam potongan akhir ayat ini yang ertinya ‘Untukmu agama mu dan untuk ku agama ku’.

Namun meski menghormati, urusan keimanan dan peribadatan tidak ada kata toleransi. Menurut Imam Qurthubi, sikap menghormati agama dan kepercayaan lain bukan berarti lemah atau diri menjadi larut mengiyakan kebenaran mereka,

Namun akan sebaliknya perkara itu akan memperteguh keimanan dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan kemunafikan sesuai dengan salah satu keutamaan surah Al-Kafirun.

2. Surah yang Sangat Ditakuti Ib1is

Surah Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan lain yakni menjadi surah yang ditakuti ib1is. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menurutnya Tiada surah yang sangat ditakuti Ibli kecuali surah ini,

“Tidak ada dalam Al-Qur’an yang lebih menakutkan bagi Ib1is daripada Qul ya ayyuhal-Kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan”.

Imam Ja’far ‘alayhis salaam berkata “Bacalah surah 7x dalam 1hari untuk menjaga iman, barang siapa membiasakan membacanya pada sa’at matahari terbit dan terbenam, maka ia akan di amankan dari keraguan, kesyir¬ikan, dan keyakinan yang buruk”

3. Pahala Membaca Surahnya

Adalah Sama Dengan Satu perempat daripada Al-Qur’an Ternyata membaca surat Al-Kafirun sama dengan membaca seperempat dari Al-Qur’an.

Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Annas “Qul ya ayyuhal-Kafirun bernilai dengan seperempat Al-Qur’an.” Hadits ini dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab silsilah ahadits sahihah.

Hal ini disebabkan kerana Al-Kafirun mengandungi berlepas tangan dari syi rik (tauhid atau kalimah syahadah yang pertama). Kerana itu surat memiliki kandungan yang setara dengan seperempat Al-Qur’an.

Syeikh al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmizi menyebutkan bahawa Al-Qur’an hukvm-hukvm yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah serta penjelasan tentang kehidupan dunia dan akhirat dan Al-Kafirun mempunyai kandungan itu.

Menurut Syeikh Ibn Baz membaca empat kali surah ini sama dengan menghatam Al-Qur’an. Hanya saja, ini bukan bermakna selepas itu tidak perlu lagi membaca Al-Qur’an. Sebab seorang muslim hendaknya membaca Al-Qur’an secara rutin setiap hari dan mengkhatamkannya dalam sebulan.

Sementara hadis di atas adalah untuk memberi motivasi kepada setiap muslim agar membaca surah yang mempunyai fadhilah besar serta memahami dan mengamalkan dalam kehidupan.

4. Membacanya Sangat Dianjurkan Dalam Solat-Solat Malam

Hal ini diriwayatkan oleh Al Wailli dari hadis Jabir bin Abdullah: “Seorang laki-laki berdiri lalu solat fajar dua rakaat. Ia membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal-Kafirun (katakan hai orang-orang k4 fir) hingga akhir surah. Lalu Nabi Saw bersabda:

“Ini adalah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian ia membaca pada rakaat kedua Qul HuwalAhad (Katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa hingga akhir surah. Lalu Nabi saw bersabda: Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya. Thalhah berkata: Maka aku suka membaca dua surah ini dalam dua rakaat ini ”

5. Keutamaan Bila Dibaca Menjelang Tidur Dapat Membebaskan Kemusyrikan

Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Farwah bin Naufal: dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda: Bacalah Qul ya ayyuhal-Kafirun kemudian tidurlah di akhirnya, sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan “.

Bila dibaca dengan Qul huwallahu Ahad akan memperteguh keimanan dan membebaskan kemunafikan: Hal ini disampaikan oleh Al Asymu’i berkata: Dikatakan Qul ya ayyuhal-Kafirun dan Qulhuwallahu Ahad, kedua-duanya membebaskan dari kemunafikan. Wallahu a’lam.

Demikian artikel tentang Keutamaan dan Manfaat dan surah Al-Kafirun. Semoga kita senantiasa membaca dan meresapi setiap ayat-ayat Allah SWT yang mempunyai manfaat dan keutamaan masing-masing.

Semoga maklumat ini bermanfaat dan terimakasih sudah membaca.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*